Diploma Kejuruteraan Awam

Matlamat Program

Melahirkan graduan yang lebih matang dan berketerampilan bagi memenuhi keperluan negara terhadap tenaga mahir dan pakar dalam bidang kejuruteraan awam sama ada dalam sektor awam, swasta atau bekerja sendiri. Program ini juga menyediakan pelajar untuk meyambung pengajian ke peringkat sarjana muda di mana-mana universiti di dalam atau luar negara.

Objektif Pembelajaran Program (PEO)

Berikut adalah Objektif Pembelajaran Program (PEO) bagi Diploma Kejuruteraan Awam:
PEO 1: Mengaplikasi pengetahuan teori dan praktikal dalam menyelesaikan masalah Kejuruteraan Awam.
PEO 2: Mengamalkan ilmu secara profesional, beretika dan insani secara berkesan dalam permasalahan Kejuruteraan Awam.
PEO 3: Berinteraksi dengan profesional dan komuniti secara berkesan untuk melaksanakan tanggungjawab kepimpinan dalam sesebuah organisasi.
PEO 4: Membina pembangunan kerjaya dan keusahawanan dalam pembelajaran sepanjang hayat.

Hasil Pembelajaran Program (PLO)

Ini adalah Hasil Pembelajaran Program PLO (sebelum bergraduat) untuk Diploma Kejuruteraan Awam:
PLO 1: Mengaplikasi pengetahuan asas sains dan matematik dalam bidang Kejuruteraan Awam. (C3 - Pengetahuan)
PLO 2: Mengaplikasi kemahiran teknikal yang mencukupi dalam penggunaan peralatan dan perisian kejuruteraan secara efektif. (P3 - Kemahiran Praktikal)
PLO 3: Mengamalkan kemahiran komunikasi dan ICT secara efektif dalam organisasi. (A2 - Kemahiran Komunikasi))
PLO 4: Menyelesaikan masalah secara sistematik dan inovatif dalam bidang kejuruteraan Awam. (C3 - Kemahiran Menyelesaikan Masalah & Pemikiran Kritikal)
PLO 5: Mempraktik kerja berpasukan dalam menyelesaikan tugasan secara efektif. (A2 - Kemahiran Kerja Berkumpulan)
PLO 6: Mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat dan mengurus maklumat secara profesional. (A2 - Pembelajaran Sepanjang Hayat & Pengurusan Maklumat)
PLO 7: Membangunkan potensi kemahiran keusahawanan dalam diri bagi pembangunan kerjaya. (A2 - Kemahiran Keusahawanan)
PLO 8: Melaksanakan tanggungjawab secara beretika terhadap tugas, masyarakat dan negara demi kemakmuran sejagat. (A2 - Moral & Etika Profesional)
PLO 9: Membangunkan potensi diri sebagai individu atau ketua dalam kumpulan secara efektif. (A2 - Kemahiran kepimpinan)

Kerjaya dan Peluang Melanjutkan Pelajaran

Setelah berjaya menyelesaikan kursus diploma, graduan mempunyai peluang sama ada untuk melanjutkan pelajaran dalam program peringkat ijazah atau memohon pekerjaan dalam industri pembinaan sebagai penolong jurutera awam.

Jika mereka mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran di UTHM, mereka boleh memohon tempat di Fakulti Teknologi Kejuruteraan atau Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar untuk mendapatkan ijazah masing-masing dalam bidang Teknologi Kejuruteraan Awam atau Kejuruteraan Awam.

Bagi mereka yang berminat untuk bekerja sebagai penolong jurutera awam, tugasnya adalah untuk menyediakan sokongan teknikal kepada jurutera awam bagi projek-projek pembinaan di bidang-bidang berikut:

  1. Struktur – jambatan, empangan, bangunan, pelantar dan saluran paip luar pesisir
  2. Pengangkutan – jalan raya, kereta api, terowong dan lapangan terbang
  3. Alam Sekitar – rangkaian bekalan air awam, pengairan, saliran, pelupusan sisa dan rawatan kumbahan
  4. Maritim – pelabuhan, pelabuhan dan pertahanan laut.

Bidang kejuruteraan awam menawarkan banyak peluang kerjaya yang baik dalam membantu memperbaiki dan meningkatkan kualiti hidup kita.

Proforma Akademik Diploma Kejuruteraan Awam

 

 

Disclaimer

© 2016 Center for Diploma Studies - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. All Rights Reserved.

This website is bound by the Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright Notice mentioned.

Contact Us

Pusat Pengajian Diploma,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
Hab Pendidikan Tinggi Pagoh,
KM1, Jalan Panchor,
84600, Pagoh,
Muar, Johor.


Tel: 06-974 2016/2013/2018
Faks: 06-974 2187

CeDS Dean

Prof. Madya. Dr. Mohamad Zaky bin Noh
Dean,
Pusat Pengajian Diploma,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.


E-Mail: zaky@uthm.edu.my
Tel : 06-974 2015