Diploma Teknologi Kejuruteraan Awam

Matlamat Program

Melatih dan melahirkan graduan yang beretika dan profesional yang memiliki pengetahuan dan kemahiran dari aspek teori dan praktikal dalam mempelopori dan memajukan pembangunan negara. Program ini juga menyediakan pelajar untuk meyambung pengajian ke peringkat sarjana muda di mana-mana universiti di dalam atau luar negara.

Objektif Pembelajaran Program (PEO)

Berikut adalah Objektif Pembelajaran Program (PEO) bagi Diploma Teknologi Kejuruteran Awam:
PEO 1: Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran teknikal sebagai pembantu jurutera awam atau semasa menyambung pengajian diperingkat ijazah sarjana muda.
PEO 2: Mampu menyelesaikan masalah teknikal dalam bidang kejuruteraan secara inovatif, kreatif dan beretika.
PEO 3: Mampu berkomunikasi secara berkesan dan menunjukkan kualiti kepemimpinan yang baik di dalam sesebuah organisasi.
PEO 4: Mampu menunjukkan kemahiran keusahawanan dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan kerjaya yang baik.

Hasil Pembelajaran Program (PLO)

Ini adalah Hasil Pembelajaran Program PLO (sebelum bergraduat) untuk Diploma Teknologi Kejuruteraan Awam:
PLO 1: Menghubungkait pengetahuan asas teknologi dalam bidang kejuruteraan awam. (C3 – Pengetahuan)
PLO 2: Mempamerkan kemahiran teknikal dan penggunaan perkakasan dan perisian teknologi terkini secara komprehensif serta efektif. (P3 - Kemahiran Praktikal)
PLO 3: Mengamalkan kemahiran komunikasi dan ICT secara efektif dalam organisasi. (A2 – Kemahiran Komunikasi)
PLO 4: Menganalisis dan menyelesaikan masalah sebenar secara sistematik dan inovatif dalam bidang teknologi kejuruteraan awam. (C3 – Kemahiran Menyelesaikan Masalah & Pemikiran Kritikal)
PLO 5: Mempraktik kerja berpasukan dalam menyelesaikan tugasan secara efektif. (A2 – Kemahiran Kerja Berkumpulan)
PLO 6: Mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat dan mengurus maklumat secara profesional. (A2 – Pembelajaran Sepanjang Hayat & Pengurusan Maklumat)
PLO 7: Membangunkan potensi kebolehpasaran produk dengan menggunakan kemahiran keusahawanan dalam diri bagi pembangunan kerjaya. (A2 – Kemahiran Keusahawanan)
PLO 8: Melaksanakan tanggungjawab secara beretika terhadap tugas, masyarakat dan negara demi kemakmuran sejagat. (A2 – Moral & Etika Profesional)
PLO 9: Membangunkan potensi diri sebagai individu atau pemimpin dalam kumpulan secara efektif. (A2 – Kemahiran kepimpinan)

Kerjaya dan Peluang Melanjutkan Pelajaran

Setelah berjaya menyelesaikan kursus diploma, graduan mempunyai peluang sama ada untuk melanjutkan pelajaran dalam program peringkat ijazah sarjana muda atau memohon pekerjaan dalam industri pembinaan sebagai penolong jurutera awam.

Jika mereka mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran di UTHM, mereka boleh memohon tempat di Fakulti Teknologi Kejuruteraan atau Fakulti Kejuruteraan Awamdan Alam Sekitar untuk mendapatkan ijazah masing-masing dalam bidang Teknologi Kejuruteraan Awam atau Kejuruteraan Awam.

Bagi mereka yang berminat untuk bekerja sebagai penolong jurutera awam, tugasnya adalah untuk menyediakan sokongan teknikal kepada jurutera awam bagi projek-projek pembinaan di bidang-bidang berikut:

  1. Struktur – jambatan, empangan, bangunan, pelantar dan saluran paip luar pesisir
  2. Pengangkutan – jalan raya, kereta api, terowong dan lapangan terbang
  3. Alam sekitar – rangkaian bekalan air awam, pengairan, saliran, pelupusan sisa dan rawatan kumbahan.
  4. Maritim – pelabuhan, pelabuhan dan pertahanan laut.

Bidang kejuruteraan awam menawarkan banyak peluang kerjaya yang baik dalam membantu memperbaiki dan meningkatkan kualiti hidup kita.

Proforma Akademik Diploma Teknologi Kejuruteraan Awam

 

 

Disclaimer

© 2016 Center for Diploma Studies - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. All Rights Reserved.

This website is bound by the Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright Notice mentioned.

Contact Us

Pusat Pengajian Diploma,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
Hab Pendidikan Tinggi Pagoh,
KM1, Jalan Panchor,
84600, Pagoh,
Muar, Johor.


Tel: 06-974 2016/2013/2018
Faks: 06-974 2187

CeDS Dean

Prof. Madya. Dr. Mohamad Zaky bin Noh
Dean,
Pusat Pengajian Diploma,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.


E-Mail: zaky@uthm.edu.my
Tel : 06-974 2015