Diploma Teknologi Maklumat

Matlamat Program

Program Diploma Teknologi Maklumat bermatlamat untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional dalam menyelesaikan masalah ICT dengan mengaplikasikan teori dan praktikal yang dipelajari.

Hasil Pendidikan Program (PEO)

Objektif Pembelajaran Program Diploma Teknologi Maklumat ini adalah untuk melahirkan ahli separa profesional yang berupaya untuk:
PEO 1: Mengaplikasi pengetahuan teori dan praktikal dalam menyelesaikan masalah teknologi maklumat.
PEO 2: Mengamalkan ilmu secara profesional, beretika dan insani secara berkesan dalam permasalahan teknologi maklumat.
PEO 3: Berinteraksi dengan profesional dan komuniti secara berkesan untuk melaksanakan tanggungjawab kepimpinan dalam sesebuah organisasi.
PEO 4: Membina pembangunan kerjaya dan keusahawanan dalam pembelajaran sepanjang hayat.

Hasil Pembelajaran Program (PLO)

Hasil Pembelajaran Program bagi program Diploma Teknologi Maklumat ini adalah seperti berikut:
PLO 1: Menjelaskan proses kerja dalam pengurusan dan pembangunan projek ICT berpandukan Kitar Hayat Pembangunan Perisian.
PLO 2: Membangunkan perisian ICT yang mesra pengguna.
PLO 3: Berkomunikasi dalam bentuk pertuturan dan penulisan untuk menyampaikan maklumat, permasalahan serta penyelesaian kepada masalah secara berkesan.
PLO 4: Mengaplikasikan pengetahuan, prinsip dan kemahiran dalam bidang ICT untuk menyelesaikan masalah secara kritis.
PLO 5: Berperanan dengan efektif secara individu atau berkumpulan.
PLO 6: Mengenalpasti pengetahuan dan teknologi terkini untuk pembangunan diri dan organisasi secara berterusan.
PLO 7: Mengamalkan ciri-ciri keusahawanan bagi pembangunan kerjaya.
PLO 8: Melaksanakan tanggungjawab secara profesional dari aspek sosial, etika dan kemanusiaan.
PLO 9: Melaksanakan tanggungjawab kepimpinan dengan efektif.

Prospek Kerjaya dan Pendidikan Lanjutan.

Graduan bagi program Diploma Teknologi Maklumat mempunyai peluang kerjaya dalam persekitaran kerja terutamanya yang melibatkan bidang pengkomputeran.

Suasana pembelajaran yang kondusif dengan penekanan kepada konsep pembelajaran secara praktikal membolehkan graduan daripada golongan ini menceburi peluang kerjaya meliputi:

  1. Pembangun Laman Web.
  2. Eksekutif Projek IT.
  3. Pentadbir Pangkalan Data.
  4. Eksekutif Keselamatan IT.
  5. Perekabentuk Laman Web.
  6. Pengaturcara Komputer.
  7. Perekabentuk Multimedia.

Selain itu, dengan pengiktirafan yang telah diberi oleh Jabatan Perkhidmatan Awam serta Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), graduan dari program ini layak untuk menyambung pengajian ke peringkat sarjana muda samada di dalam atau luar Negara tertakluk kepada syarat kemasukan yang ditetapkan oleh university berkenaan.

Proforma Akademik Diploma Teknologi Maklumat

 

 

Disclaimer

© 2016 Center for Diploma Studies - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. All Rights Reserved.

This website is bound by the Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright Notice mentioned.

Contact Us

Pusat Pengajian Diploma,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
Hab Pendidikan Tinggi Pagoh,
KM1, Jalan Panchor,
84600, Pagoh,
Muar, Johor.


Tel: 06-974 2016/2013/2018
Faks: 06-974 2187

CeDS Dean

Prof. Madya. Dr. Mohamad Zaky bin Noh
Dean,
Pusat Pengajian Diploma,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.


E-Mail: zaky@uthm.edu.my
Tel : 06-974 2015