Pendaftaran Kursus Semester II, Sesi 2019/2020

Pendaftaran kursus untuk pelajar kanan bagi Semester II, Sesi 2019/2020 boleh dibuat melalui SMAP Online mulai 28 Januari sehingga 6 Februari 2020 (mulai jam 10 pagi).

Pelajar wajib mencetak slip pendaftaran kursus yang telah ditandatangani oleh Penasihat Akademik, dan menyerahkan satu salinan slip tersebut ke Unit Akademik CeDS bagi tujuan bukti dan rekod.

Mana-mana pelajar yang gagal membuat pendaftaran kursus dalam sesuatu semester pengajian tanpa alasan yang boleh diterima oleh Universiti adalah dianggap gagal dalam pengajiannya dan akan diberhentikan, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Akademik.

Kursus-kursus yang ditawarkan mengikut program pengajian adalah seperti berikut.

Locate Us

Contact Us

Centre for Diploma Studies
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
Pagoh Higher Education Hub,
KM1, Jalan Panchor,
84600 Pagoh,
Muar, Johor.

Telephone:  +60 6-974 2016 / 2013 / 2018
Facsimile:  +60 6-974 2187

Operating Hours: Sunday to Wednesday 8:00 am to 1:00 pm
2:00 pm to 5:00 pm
Thursday 8:00 am to 1:00 pm
2:00 pm to 3:30 pm