Penerbitan JTM

FOTOHURAIAN
TAJUK: DAT 10303 - Basic Operating System
PENULIS: Hannes Masandig, Nordiana Kasim, Rafizah Mohd Hanifa, Syarizul Amri Mohd Dzulkifli, Rosfuzah Roslan
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: -
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 10303 - Introduction to Operating System
PENULIS: Hannes Masandig
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2011
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 10403 - Asas Senibina Komputer
PENULIS: Ida Aryanie Bahrudin, Rafizah Mohd Hanifa, Hannes Masandig
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2012
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 10403 - Fundamentals of Computer Architecture
PENULIS: Nordiana Kassim @ Kasim, Rafizah Mohd Hanifa, Shelena Soosay Nathan, Rosfuzah Roslan, Mohd Suhaimi Md Yasin
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2016
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 10503 - Introduction to Information Technology
PENULIS: Rafizah Mohd Hanifa, Ida Aryanie Bahrudin, Shamsul Mohamad, Mohd Ezree Abdullah
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2011
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 10503 - Introduction To Information Technology
PENULIS: Rafizah Mohd Hanifa, Ida Aryanie Bahrudin, Shamsul Mohamad, Mohd Ezree Abdullah
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2012
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 10503 - Introduction To Information Technology 2nd Version
PENULIS: Rafizah Mohd Hanifa, Ida Aryanie Bahrudin, Shamsul Mohamad, Rosfuzah Roslan, Ezree Abdullah
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2014
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 11403 - Konsep Multimedia
PENULIS: Ida Aryanie Bahrudin, Rafizah Mohd Hanifa, Zuraida Ibrahim
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2012
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 20203 - Asas Analisis Dan Reka Bentuk Sistem
PENULIS: Ida Aryanie Bahrudin, Rosfuzah Roslan, Rafizah Mohd Hanifa, Zuraida Ibrahim
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2014
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 20204 - Pangkalan Data
PENULIS: Syarizul Amri Mohd Dzulkifli, Ida Aryanie Bahrudin, Rafizah Mohd Hanifa
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2011
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 20504 - Pengaturcaraan Berorientasikan Objek
PENULIS: Rafizah Mohd Hanifa, Ida Aryanie Bahrudin, Shamsul Mohamad, Zuraida Ibrahim
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2012
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 20603 - Sistem Maklumat Pengurusan
PENULIS: Mariam Abdul Hamid, Norazlin Hashim
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2015
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 20903 - Principles of Dot Net
PENULIS: Rafizah Mohd Hanifa, Shamsul Mohamad
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2015
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 20903 - Dot Net Programming
PENULIS: Rafizah Mohd Hanifa, Shamsul Mohamad
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2016
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 21104 - Projek Diploma
PENULIS: Shelena Soosay Nathan, Mazniha Berahim, Rafizah Mohd Hanifa, Mohd Hatta Mohamed Ali
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2016
SINOPSIS: Modul ini merupakan bahan rujukan utama kepada kursus Projek Diploma teknologi maklumat. Dalam modul ini terdapat pecahan bab yang berkaitan dengan kursus tersebut. Umumnya modul ini mempunyai keterangan berkaitan pelaksanaan proejk akhir diploma teknologi maklumat. Selain itu Modul ini merupakan rujukan terbaik dan terkini khususnya dalam penulisan laporan bagi projek diploma.
TAJUK: DAT 33204 - Pengaturcaraan Java Versi Ke-2
PENULIS: Rafizah Mohd Hanifa, Shamsul Mohamad, Ida Aryanie Bahrudin, Nordiana Kassim, Hannes Masandig
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2014
SINOPSIS: -
TAJUK: DAT 32403 - Pengaturcaraan Berasaskan Web
PENULIS: Zuraida Ibrahim, Ida Aryanie Bahrudin, Rafizah Mohd Hanifa, Norazlin Hashim
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2013
SINOPSIS: -
TAJUK: DOT NET (.NET) - Windows Form Application with Visual Studio.
PENULIS: Rosfuzah Roslan, Nur Ariffin Mohd Zin, Rafizah Mohd Hanifa, Ida Aryanie Bahrudin, Zuraida Ibrahim, Noordiana Kassim
TERBITAN: Penerbit UTHM
TAHUN TERBIT: 2016
SINOPSIS: Buku ini merupakan bahan rujukan sampingan berbahasa Inggeris bagi kursus DOT NET (.NET). Dalam buku ini terdapat tutorial berkaitan dengan pembinaan sistem berasaskan desktop (standalone sistem) yang berkaitan silibus kursus tersebut. Umumnya buku ini menunjukkan cara membina sebuah sistem diari BMI yang berinteraksi dengan pangkalan data SQL Server 2008 menggunakan perisian Visual Studio 2008. Tutorial dalam buku ini adalah bagi pelajar yang telah atau sedang mempelajari bahasa pengaturcaraan Visual Basic .NET.
TAJUK: Memahami Forex - Bagaimana Meminimumkan Risiko Dalam Forex
PENULIS: Miswan Surip, Ishamil Ahmad
TERBITAN: Yamani Angle Sdn. Bhd.
TAHUN TERBIT: 2014
SINOPSIS: -

Last Updated: 19 Ogos 2016

 

 

Locate Us

Contact Us

Centre for Diploma Studies
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
Pagoh Higher Education Hub,
KM1, Jalan Panchor,
84600 Pagoh,
Muar, Johor.

Telephone:  +60 6-974 2016 / 2013 / 2018
Facsimile:  +60 6-974 2187

Operating Hours: Sunday to Wednesday 8:00 am to 1:00 pm
2:00 pm to 5:00 pm
Thursday 8:00 am to 1:00 pm
2:00 pm to 3:30 pm