Syarat Kemasukan

SYARAT PROGRAM PENGAJIAN KEMASUKAN KE UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SESI AKADEMIK 2016/2017

Syarat Am Universiti (Lepasan SPM)

 1. Warganegara Malaysia

  dan

 2. Lulus Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian (Gred C) termasuk Bahasa Melayu / Bahasa Melayu Kertas Julai dan lulus (Gred E) Sejarah.

 

KATEGORIPROGRAMSYARAT KHAS
Sains DIPLOMA SAINS GUNAAN (B2040)

5 Semester
MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS UNIVERSITI

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Lulus Atas (Gred D) dalam mata pelajaran Matematik Tambahan, Kimia dan Fizik

  dan

 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  - Matematik
  - Kimia
  - Biologi
  - English for Science and Technology
  - Geografi
  - Lukisan Kejuruteraan
  - Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
  - Teknologi Kejuruteraan
  - Reka Cipta
  - Prinsip Perakaunan
  - Ekonomi Asas
  - Perdagangan

  dan

 3. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM

  dan

 4. Calon tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.
Sains DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (B2410)

5 Semester
MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS UNIVERSITI

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Lulus Atas (Gred D) dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dan Fizik

  dan

 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  - Matematik
  - Kimia
  - Biologi
  - English for Science and Technology
  - Geografi
  - Lukisan Kejuruteraan
  - Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
  - Teknologi Kejuruteraan
  - Reka Cipta
  - Prinsip Perakaunan
  - Ekonomi Asas
  - Perdagangan

  dan

 3. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM

  dan

 4. Calon tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.
Sains DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (B2420)

5 Semester
MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS UNIVERSITI

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Lulus Atas (Gred D) dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dan Fizik

  dan

 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  - Matematik
  - Kimia
  - Biologi
  - English for Science and Technology
  - Geografi
  - Lukisan Kejuruteraan
  - Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
  - Teknologi Kejuruteraan
  - Reka Cipta
  - Prinsip Perakaunan
  - Ekonomi Asas
  - Perdagangan

  dan

 3. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM

  dan

 4. Calon tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.
Sains DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (B2430)

5 Semester
MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS UNIVERSITI

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Lulus Atas (Gred D) dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dan Fizik

  dan

 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  - Matematik
  - Kimia
  - Biologi
  - English for Science and Technology
  - Geografi
  - Lukisan Kejuruteraan
  - Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
  - Teknologi Kejuruteraan
  - Reka Cipta
  - Prinsip Perakaunan
  - Ekonomi Asas
  - Perdagangan

  dan

 3. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM

  dan

 4. Calon tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.
Sains DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (B2806)

5 Semester
MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS UNIVERSITI

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Lulus Atas (Gred E) dalam mata pelajaran Matematik Tambahan

  dan

 2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:
  i. Kimia
  ii. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran di peringkat SPM berikut:
      - Matematik
      - Matematik Tambahan
      - Fizik
      - Biologi
      - English for Science and Technology
      - Geografi
      - Lukisan Kejuruteraan
      - Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
      - Teknologi Kejuruteraan
      - Reka Cipta
      - Prinsip Perakaunan
      - Ekonomi Asas
      - Perdagangan

  dan

 3. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM

  dan

 4. Calon tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.
Sastera DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (B2801)

5 Semester
MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS UNIVERSITI

 1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Matematik

  dan

 2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM

  dan

 3. Calon tidak cacat anggota (buta / pekak / lumpuh / bisu) yang menyukarkan kerja amali.

Last Updated: 30 Julai 2016

 

 

Disclaimer

© 2016 Center for Diploma Studies - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. All Rights Reserved.

This website is bound by the Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright Notice mentioned.

Contact Us

Pusat Pengajian Diploma,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
Hab Pendidikan Tinggi Pagoh,
KM1, Jalan Panchor,
84600, Pagoh,
Muar, Johor.


Tel: 06-974 2016/2013/2018
Faks: 06-974 2187

CeDS Dean

Prof. Madya. Dr. Mohamad Zaky bin Noh
Dean,
Pusat Pengajian Diploma,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.


E-Mail: zaky@uthm.edu.my
Tel : 06-974 2015