Objektif dan Objektif Kualiti

Objektif

 1. Mengendalikan program Diploma yang kompetitif sejajar dengan keperluan Negara
 2. Mengeluarkan graduan Diploma yang berilmu, terlatih dan berkemahiran untuk menyumbang kepada pembangunan negara
 3. Mengeluarkan graduan Diploma yang beretika, berkomunikasi dengan baik, bersifat keusahawanan dan terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat
 4. Membangun dan melatih staf akademik dan sokongan bagi meningkatkan profesionalisme mereka
 5. Membangunkan aktiviti penyelidikan dan perundingan di kalangan warga Pusat Pengajian Diploma sejajar dengan keperluan universiti

Objektif Kualiti

 1. Menjalankan program-program akademik berbentuk kejuruteraan, sains dan teknologi yang diiktiraf MQA
 2. Mengeluarkan 5 % daripada graduan memperoleh kelas pertama (CPA ≥3.5)
 3. Mencapai 20 % daripada pelajar mendapat GPA ≥3.5 (Sijil Dekan) bagi setiap semester
 4. Mensasarkan 70 % staf akademik terlibat dalam penyelidikan dan inovasi
 5. Menggalakkan semua staf akademik menerbitkan sekurang-kurangnya satu kertas persidangan / artikel jurnal / modul / buku karya asli / buku terjemahan setiap 2 tahun
 6. Memastikan setiap staf akademik diberi peluang menghadiri kursus pembangunan diri sekurang-kurangnya 40 jam setahun

 

 

Disclaimer

© 2016 Center for Diploma Studies - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. All Rights Reserved.

This website is bound by the Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright Notice mentioned.

Contact Us

Pusat Pengajian Diploma,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
Hab Pendidikan Tinggi Pagoh,
KM1, Jalan Panchor,
84600, Pagoh,
Muar, Johor.


Tel: 06-974 2016/2013/2018
Faks: 06-974 2187

CeDS Dean

Prof. Madya. Dr. Mohamad Zaky bin Noh
Dean,
Pusat Pengajian Diploma,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.


E-Mail: zaky@uthm.edu.my
Tel : 06-974 2015