Skip to main content

Aluan Dekan

Dekan CeDS UTHM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada anda yang telah berjaya melangkahkan kaki ke menara gading dengan pilihan tepat ke Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) iaitu IPTA ke-15 ditubuhkan di Malaysia. Saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat datang kepada anda semua ke Pusat Pengajian Diploma (CeDS) yang bersedia untuk membimbing dan melatih anda supaya menjadi tenaga separa profesional khususnya dalam bidang sains dan teknologi.

Sebagai sebuah pusat tanggungjawab yang khusus mengendali dan menjalankan program diploma di UTHM, CeDS mempunyai visi dan misi yang jelas dalam membangun dan memperkasakan semua program diploma yang ditawarkan. Sehingga kini enam program diploma sedang ditawarkan dan jumlah tersebut bakal bertambah di masa akan datang selaras dengan keperluan guna tenaga negara.

Saya yakin anda telah memilih program yang sesuai dengan kelayakan dan cita-cita anda di masa hadapan. Tambahan pula tempoh pengajian bagi semua program yang telah dikurangkan kepada hanya 2 ½ tahun bakal membolehkan pelajar menyelesaikan pengajian mereka dalam tempoh yang lebih singkat. Dalam pada itu, pelajar-pelajar di semester akhir pengajian diploma akan ditawarkan untuk terus mengikuti program Ijazah Sarjana Muda di UTHM iaitu tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dari segi prasarana dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan di UTHM adalah diiktiraf memenuhi standard yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu bagi tujuan akreditasi program pengajian. Di samping itu, kepesatan pembangunan kampus UTHM kini bakal menjamin keselesaan pelajar yang akan menggunakan pelbagai kemudahan yang disediakan termasuk perpustakaan, kolej-kolej kediaman, kafeteria, stadium sukan, jalinan internet tanpa wayar dan pelbagai kemudahan lain yang berkaitan.

Selamat maju jaya.

Ts Inv. Dr Mohd Shahir bin Yahya
Dekan
Pusat Pengajian Diploma
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia