Skip to main content

Kemudahan

Kemudahan yang disediakan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Hab Pendidikan Tinggi Pagoh terdiri daripada kemudahan khusus untuk UTHM serta kemudahan guna sama yang dikongsi bersama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan Politeknik Tun Syed Nasir.

Peta Kampus UTHM, Hab Pendidikan Tinggi Pagoh