Skip to main content

Yuran

Jumlah Setiap Semester

Semester Pertama

Berikut adalah butiran yuran bagi semester pertama.

Kategori Item Jumlah (MYR)
A. Yuran Pendaftaran Yuran Pendaftaran  70
Yuran Minggu Haluan Siswa  150
Yuran Alumni  100
Yuran Kokurikulum  200
Yuran Sukan  150
B. Yuran Berulang Yuran Pelajaran  300
Yuran Perkhidmatan  110
Yuran Khidmat Komputer  25
Tabung Khairat Pelajar  10
Tabung Khidmat Pelajar  25
Tabung Aktiviti Pelajar  20
Tabung Kesihatan Pelajar  20
C. Yuran Kolej Kediaman  892
Jumlah Keseluruhan (MYR) 2 072

Semester Berikutnya

Berikut adalah butiran yuran bagi semester-semester berikutnya.

Kategori Item Jumlah (MYR)
B. Yuran Berulang Yuran Pelajaran  300
Yuran Perkhidmatan  110
Yuran Khidmat Komputer  25
Tabung Khairat Pelajar  10
Tabung Khidmat Pelajar  25
Tabung Aktiviti Pelajar  20
Tabung Kesihatan Pelajar  20
C. Yuran Kolej Kediaman  892
Jumlah Keseluruhan (MYR) 1 402

Jumlah Sepanjang Pengajian

Berikut adalah butiran yuran sepanjang pengajian.

Semester Kuantiti Jumlah (MYR)
Semester Pertama 1 2 072
Semester Berikutnya 4 5 608
Jumlah Keseluruhan (MYR) 7 680

Perhatian

  • Yuran tertakluk kepada perubahan, mengikut ketetapan Pejabat Bendahari UTHM.
  • Kadar yuran kolej kediaman adalah sebanyak MYR 6.50 setiap hari.
  • Jumlah yuran kolej kediaman tertakluk kepada bilangan hari kalender akademik bagi setiap semester.

Berhasrat mendapatkan tajaan, biasiswa atau pinjaman?