Skip to main content

Visi, Misi dan Objektif

Visi

Menjadi cemerlang dalam menyediakan pengajian multidisiplin dalam kejuruteraan, sains dan teknologi.

Misi

Menghasilkan graduan yang menyumbang kepada pembangunan negara melalui program akademik yang holistik.

Objektif

  1. Memastikan kemasukan pelajar baharu setiap sesi pengajian melebihi 90% dari unjuran.
  2. Memastikan dana penyelidikan baharu yang diperolehi melebihi RM 100 ribu setahun.
  3. Menghasilkan sekurang-kurangnya purata satu penerbitan per staf akademik setahun dalam bentuk kertas persidangan / artikel jurnal dan prosiding (berindeks Scopus) / modul / buku karya asli / buku terjemahan / artikel ilmiah lain berkaitan.
  4. Memastikan kebolehpasaran graduan mencapai sekurang-kurangnya 90% selepas 6 bulan bergraduat.
  5. Memastikan sekurang-kurangnya 90% staf memenuhi keperluan tujuh hari program latihan dan pembangunan setahun.